۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
شورای اسلامی شهر رشت
فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت احداث، تجهیز و بهره برداری 104 ایستگاه اتوبوس شهری جانمایی شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک(94 ایستگاه معمولی و 10 ایستگاه مکانیزه) و همچنین احداث و بهره برداری از 200 استند تبلیغاتی جانمایی شده توسط سازمان زیباسازی 1396/06/22

به جهت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران (با در نظر گرفتن قراردادهای منعقد شده پیشین و با هدف جمع بندی تبلیغاتی شهری)، با توجه به بسته سرمایه گذاری تهیه شده، حسب جلسه مورخ 21/11/95 هیئت عالی سرمایه گذاری و به صورت قرارداد Bolt با طول دوران مشارکت 48 ماهه و مبل+غ اجاره پایه ماهیانه سال اول به مبلغ 1/000/000/000 ریال، که در فراخوان انتخاب سرمایه گذار، اجاره به صورت ثابت و سال متغیر می­باشد و پس از انجام مراحل فراخوان، شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن امتیاز قابل قبول فنی  و پیشنهاد کمترین طول دوران مشارکت، برنده فراخوان اعلام می­گردد و با توجه اینکه نحوه مشارکت در این بسته به صورت سرمایه گذاری Bolt بوده و شهرداری بدون تقبل هزینه­ای در قبال احداث، تجهیز، نگهداری و راه­اندازی پروژه مذکور، شهـر و شهروندان را از منافع اجرای آن بهره­مند ساخته و موجب ایجاد درآمدی پایدار برای شهـرداری خواهد شد اقدام نماید، پس از طرح در جلسات مورخ 14/12/95 کمیسیون فرهنگی و اجتماعـی شورا و نیز مورخ 20/1/96 کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شـورا و مورخ 11/5/96 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون­های مذکور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل­نظر  و اخذ رأی به اتفاق آرا مقرر گردید؛ شهرداری رشت با جانمایی دقیق و پیگیری سازمان حمل و نقل و بار و مسافر، ساخت ایستگاه های اتوبوس را فقط از طریق واگذاری تبلیغات خود سازه ایستگاه به فراخوان گذاشته و ظرف سه ماه آینده شروع به احداث نماید.

آب و هوا ارتباط با ما
   صـيقـلان ، جنب تـاكـسي تلفنـي شـهـاب ، انتهاي كوچه شهيد صادقي
دورنگار: 33339197 - 33339193 - 33339195
rashtcounsil4@gmail.com
ساعات كاري: 7 صبح الي 14:30 بعد از ظهر
ديدار مردمي همه هفته روزهاي سه شنبه
Powered by DorsaPortal