۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
شورای اسلامی شهر رشت
اعطاي امتيازات تشويقي درخصوص املاك واقع در طرح­هاي عقب نشيني و نيز احياي بافت­هاي فرسوده شهري و نوسازي سكونتگاه­هاي رسمي 1394/08/11

لايحه شهرداري رشت به شماره ش ـ ر 74806ـ93 مورخ 12/12/93 ثبت شده به شماره 4705 مورخ 12/12/93 در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري با توجه به مصوبه شماره 0700/92/ش مورخ 8/12/92 شوراي اسلامي شهر رشت درخصوص اعطاي امتيازات تشويقي درخصوص املاك واقع در طرح­هاي عقب نشيني و نيز احياي بافت­هاي فرسوده شهري و نوسازي سكونتگاه­هاي رسمي در اجراي ماده 16 قانون ساماندهي مسكن شهرها و همچنين اتخاذ تدابير لازم در اجراي برنامه­هاي راهبردي شهرداري به موازات تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در ذيل ماده 174 و تكاليف مقرر در آن مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها، موضوع بند الف ماده مذكور مبني بر تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري­ها با اعمال سياستهاي كاهش نرخ عوارض صدور پروانه­هاي ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربري­هاي مسكوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و تبديل عوارض موصوف به عوارض و بهاي خدمات بهره­برداري و تعيين عوارض برارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح­هاي توسعه شهرداري و  به منظور پي ريزي و تداوم در منابع درآمدي پايدار و تحقق برنامه­هاي راهبردي تدوين­يافته، به املاك واقع در طرح­ها يا پروژه­هاي داراي عقب­نشيني ناشي از اجراي طرح­هاي تفصيلي و توسعه معابر (باستثناي اجراي ماده 101 قانون شهرداري­ها) در ازاي مقدار عقب­نشيني معادل ارزش ريالي آن به ميزان 20 برابر قيمت منطقه­اي همان سال(ارزش معاملاتي املاك دارايي) و در بافت فرسوده به ميزان30 برابر قيمت منطقه­اي همان سال (ارزش معاملاتي املاك دارايي) تسهيلات تشويقي نقدي در قالب برخي عوارض صدور پروانه ساختماني شامل عوارض مازاد بر تراكم اعيانات و تغيير كاربري اعيان برابر مصوبه صدرالاشاره از سوي شهرداري به مالك براي همان ملك داراي عقب­نشيني بهنگام صدور پروانه ساختماني محاسبه و اعطاء مي­نمايد مشروط به اينكه ارزش ريالي مقدار عقب­نشيني املاك بيش از تسهيلات عوارض محاسبه شده باشد، هيچگونه وجه نقدي بعنوان ما به التفاوت به مالك موصوف پرداخت نخواهد شد و فقط تا سقف عوارض تعيين شده فوق­الذكر ميتواند از مزاياي فوق بهره­مند گردد. در نظر دارد به طريق اولي فقط براي آندسته از متقاضيان كه در حد تراكم مجاز و به صورت كاملاً قانوني اقدام به ساخت و ساز مينمايند و در مصوبه فوق پيش­بيني براي آن صورت نپذيرفته است. در هنگام صدور پروانه ساختماني از مزاياي تسهيلات مزبور در آيتم­هاي عوارض پذيره، احداث و مازاد بر تراكم پايه برخوردار شوند، با توجه به اينكه برابر مصوبه"تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي سال 94"به شماره 3742/93/ش مورخ 13/11/93 شوراي اسلامي شهر رشت عوارض مازاد بر تراكم پايه اعيانات جايگزين عوارض مازاد بر تراكم پايه و عوارض مازاد بر تراكم اعيانات خواهد شد اقدام نمايد پس از طرح در جلسه مورخ 23/12/93 كميسيون برنامه و بودجه و حقوقي شورا و اخذ گزارش از كميسيون مذكور در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل­نظر و اخذ رأي با پيشنهاد شهرداري به اتفاق آرا موافقت گرديد.

آب و هوا ارتباط با ما
   صـيقـلان ، جنب تـاكـسي تلفنـي شـهـاب ، انتهاي كوچه شهيد صادقي
دورنگار: 33339197 - 33339193 - 33339195
rashtcounsil4@gmail.com
ساعات كاري: 7 صبح الي 14:30 بعد از ظهر
ديدار مردمي همه هفته روزهاي سه شنبه
Powered by DorsaPortal