۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
شورای اسلامی شهر رشت
جلسه 38 مورخ 92/12/18 :دستورالعمل نحوه تقسيط مطالبات شهرداري 1394/05/31
جلسه 38 مورخ 92/12/18 :دستورالعمل نحوه تقسيط مطالبات شهرداري

نامه شماره الف/19157/112 مورخ 12/8/92 شهرداري رشت ثبت شده به شماره 1233 مورخ 12/8/92 در دبيرخانه شورا مبني بر اينكه شهرداري در نظر دارد در راستاي اجراي ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي درخصوص اصلاح ماده 32 آئين نامه مالي شهرداري­ها نسبت به تقسيط مطالبات شهرداري، براساس دستورالعمل نحوه تقسيط مطالبات شهرداري در 13ماده و 11 تبصره (پيوستي) اقدام نمايد پس از طرح در جلسات مورخ 7/11/92 كميسيون برنامه و بودجه شورا و مورخ 10/12/92كميسيون­ توسعه ­و عمران شهـري و نيز مورخ 14/12/92 كميسيون تلفيق شورا و اخذ گزارش از كميسيون­هاي مذكور در جلسه و پس از بحث و تبادل­نظـــر دستورالعمل نحوه تقسيط مطالبات شهرداري در

13 ماده و 12تبصره(پيوستي) با اصلاحاتي به شرح ذيل به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت؛

ماده 3: در صورت درخواست متقاضيان بدهكار شهرداري، كليه بدهي مؤديان به دو صورت قابل تسويه حساب با شهرداري مي­باشد؛

1ـ به صورت نقدي (مشمول تشويق در پرداخت عوارض)

2ـ به استناد ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي به صورت اقساط (به شرح ماده 5) حداكثر در 36 قسط بشرط رعايت مهلت تعيين شده جهت دريافت هر يك از مراحل پروانه ساختماني تا پايانكار برابر ضوابط ماده 11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 92 شهرداري رشت بصورت تقسيط پرداخت نمايند.

ماده 5:  عوارض و مطالبات موضوع ماده 4 به صورت زير قابل تقسيط مي باشد:

الف ـ يك دوم به درخواست متقاضي و مابقي مطابق ماده 6

ب ـ يك سوم به درخواست متقاضي و مابقي مطابق ماده 6

ج ـ يك چهارم به درخواست متقاضي و مابقي مطابق ماده 6

تبصره 1ـ افرادي كه تمايل به سرمايه­گذاري مشترك با شهرداري دارند به ازاي عوارض پرداختي خود با پيشنهاد شهرداري و موافقت شورا مي­توانند از طريق دفتر سرمايه­گذاري اقدام نمايند.

تبصره 2- آن دسته از افرادي كه نسبت به ايجاد پاركينگ عمومي اقدام نمايند به منظور تشويق از شروع عمليات صدور پروانه كليه مطالبات شهرداري قابل تقسيط مي باشد.

تبصره 3ـ  سقف اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري مطابق شيوه نامه­ي تقسيط به مبلغ 000/000/000/15 ريال مي­باشد كه مازاد برآن در غالب لايحه از طريق شهرداري و تصويب شوراي اسلامي كلانشهر مي­باشد.

تبصره 4- كاركنان شاغل و بازنشسته شهرداري با تأييديه كارگزيني و ايثارگران، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در صورت تأييد از بنياد محترم شهيد و افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي با تأييد از مراجع مربوطه، در صورت ارائه سند مالكيت ملك مورد تقاضا به نام خود پس از بررسي درخواست تقسيط آنان فقط براي يكبار حداكثر تا سقف 000/000/500 ريال بدون محدوديت در ميزان پيش پرداخت با اقساط حداكثر 36 ماهه با كارمزد 4% مطابق با مدلول پروانه در صورت نداشتن بدهي به شهرداري قابل تقسيط خواهد بود.

ماده 6: از باقيمانده بدهي كه قرار است قسط بندي شود به ميزان ذيل تحت عنوان كارمزد اخذ و به مبلغ باقيمانده مطالبات اضافه مي گردد.

1-    تا يك سال با اعمال كارمزد 8% سالانه

2-    تا دو سال با اعمال كارمزد 12% سالانه

3-    تا سه سال با اعمال كارمزد 16% سالانه

تبصره : شهرداري مكلف است مؤدياني كه از دو سوم به بالا مطالبات شهرداري را پرداخت كنند مابقي را در صورت تقسيط يك ساله بدون كارمزد دريافت نمايد.

ماده 7 : از مديون اصلي به تعداد اقساط تعيين شده و مبلغي كه هر ماه مي بايست پرداخت نمايد چك معتبر از بانكهاي عامل رشت به تاريخ سررسيد اقساط معين دريافت مي شود و يك فقره چك به مبلغ كل بدهي بدون قيد تاريخ اخذ ميگردد تا در صورت عدم تأديه هر كدام از اقساط مديون و ضامن معتبر بانكي به شرح مندرجات فرم درخواست تقسيط از عهده خسارات وارده بر آيند. چنانچه با تشخيص مدير مربوطه متقاضي تقسيط به تعداد اقساط قادر به تسليم چك نباشد مي تواند به ازاي هر دو قسط ماهانه و يا هر سه قسط ماهانه يك فقره چك دريافت نمايد.

تبصره1- در صورت تاخير در پرداخت سه قسط ماهانه ويا قسط دو ماهه وسه ماهه مطالبات باقيمانده بدون تقسيط مجدد و استمهال با لحاظ كارمزدهاي مربوطه تبديل به حال شده وشهرداري مكلف است اقدام قانوني از طريق مبادي و مراجع قانوني ذيربط براي وصولي كليه مطالبات خود بعمل آورد.

تبصره2- در صورتيكه مطالبات مربوط به عمليات ساختماني پس از صدور پايانكار باشد شهرداري مكلف است به عنوان پشتيبان اقساط چكهاي دريافتي بابت الباقي مطالبات تقسيط شده، را علاوه بر شرايط مندرج در ماده 7، معادل اصل و فرع بدهي ضمانت نامه بانكي تاريخ­دار غير قابل تمديد به تاريخ آخرين چك دريافت نمايد.

تبصره 3- شهرداري براي مبالغ بالاتر از 5 ميليارد ريال به عنوان پشتيبان چكهاي اقساطي مي­تواند به جاي ضامن از مالك، ملك اعم از ساختمان يا زمين در رهن بگيرد.

ماده 8: در زمان نقل و انتقال(ملك)، كليه چكهاي تقسيطي تبديل به دين حال شده و جواب استعلام نقل و انتقال و پايانكار منوط به پرداخت نقدي و يا ضمانتنامه بانكي سه ماهه غير قابل تمديد، كليه بدهي است.

تعداد بازدید: 288
منبع:
نویسنده:
آب و هوا ارتباط با ما
   صـيقـلان ، جنب تـاكـسي تلفنـي شـهـاب ، انتهاي كوچه شهيد صادقي
دورنگار: 33339197 - 33339193 - 33339195
rashtcounsil4@gmail.com
ساعات كاري: 7 صبح الي 14:30 بعد از ظهر
ديدار مردمي همه هفته روزهاي سه شنبه
Powered by DorsaPortal